Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

              VDO เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยระบบน้ำ 20 หัว พร้อมถังพักน้ำ

เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยระบบน้ำ 20 หัว พร้อมถังพักน้ำ

      เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยระบบน้ำ 20 หัว พร้อมถังพักน้ำ แบบแถวตรงกึ่งอัตโนมัติ #‎เครื่องบรรจุน้ำมันพืช‬

X

 
X