Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     


         VDO เครื่องบรรจุน้ำยาไซรัปและน้ำยาเเขวนตะกอน

เครื่องบรรจุน้ำยาไซรัปและน้ำยาเเขวนตะกอน

      เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท องค์กรเภสัชกรรม จำกัด เครื่องบรรจุน้ำยาไซรัปและน้ำยาเเขวนตะกอน ระบบลูกสูบตวงปริมาตรแบบแถวตรง อัตโนมัติ 6 หัว โดยเครื่องทั้งหมดถูกนำมาเชื่อมต่อกันเป็นสายการผลิต สามารถทำการเป่าทำความสะอาดภายนอกขวดด้วยลม / ล้างภายในขวดด้วยลม / บรรจุ / ลำเลียง / คัดฝา - ปิดฝา ได้ในอัตราความเร็ว 60 ขวด / นาที #เครื่องบรรจุน้ำยาไซรัป

X

 
X