เดลแมกซ์แมชินเนอรี่่ ได้จัดกิจกรรม งานกีฬาสัมพันธ์ และงานเลี้ยงประจำปี 2558

ผู้บริหาร และพนักงาน ของบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่่ ได้ร่วมทำกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์ ทำให้พนักงานทุกคน มีส่วนร่วมและได้สร้างความสามัคดี ในการทำกิจกรรมร่วมกัน รวมถึงการจัดงานเลี้ยงฉลองต้อนรับปีใหม่ 2559 และในงานมีการมอบรางวัลอายุงาน และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

Read more

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่่ ร่วมพิธีการทอดกฐิน ที่วัดหนองแร่ ต. บ้านโปร่ง อ. หนองโดน จ. สระบุรี ประจำปี 2558

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ และพนักงาน ได้ไปร่วมงานทอดกฐิน ที่วัดหนองแร่ โดยมีสาธุชนเข้าร่วมสักการะ พระบรมสารีริกฐาตุ เป็นจำนวนมาก

Read more

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัดได้เข้ารับการสอบคัดเลือกเข้า "โครงการป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพือธรรมาภิบาลดีเด่น"

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีความยินดีที่ได้ เข้ารับการสอบคัดเลือกเบื้องต้น ของ "โครงการป๋วย อึ๊งภากรณ์ เพื่อธรรมาภิบาลดีเด่น" โดยมีการเข้า

Read more