สืบทอดประเพณีไทย แข่งขันเรือพาย โดย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสี่ เป็นผู้จัดกิจกรรม ประจำปี 2558

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีความยินดีที่ได้ เข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความสนใจ ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชน

Read more

ได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2558

กระทรวงอุตสาหกรรม และคณะกรรมการรับรองผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมของประเทศไทยได้ทำการพิจารณา คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มี เอกลักษณ์ และความโดดเด่น

Read more

เข้ารับมอบเกียรติบัตร โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs โดยสำนักงานพลังงานจังหวัดปทุมธานี

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ได้รับมอบเกียรติบัตร โครงการลดต้นทุนด้านพลังงานในสถานประกอบการ SMEs ด้วยสามารถบริหารจัดการ อนุรักษ์พลังงาน

Read more