ได้รับใบรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ได้การรับรองมาตรฐานการป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยผ่านการประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหา

Read more

บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด

ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558 เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ได้มีการจัดกิจกรรมพิธีทำบุญ ต้อนรับปีใหม่ ที่บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด และเพื่อสร้างความเป็นสิริมงคล

Read more

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ บรวงสรวงท่านท้าวมหาพรหมและศาลตายาย

ในวันที่ 13 มกราคม 2558 เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ได้จัดพิธีบรวงสรวงท่านท้าวมหาพรหมและศาลตายาย เพื่อเป็นสิริมงคร สำหรับบริษัทฯ และพนักงาน โดยมีผู้บริหาร

Read more