เครื่องคัดฝา-ปิดฝา (ฝาขันเกลียวทรงจรวด)

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องคัดฝา-ปิดฝา (ฝาขันเกลียวทรงจรวด) #เครื่องคัดฝา-ปิดฝา

Read more

เครื่องเป่าลมภายนอกขวด (Air Blade Drier)

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องเป่าลมภายนอกขวด (Air Blade Drier) #เครื่องเป่าลมภายนอกขวด

Read more

เครื่องบรรจุนมพาสเจอไรส์ แบบ Superbloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อเครื่องบรรจุนมพาสเจอไรส์ แบบ Super Monobloc #เครื่องบรรจุนมพาสเจอไรส์

Read more

เครื่องบรรจุรังนก ระบบลูกสูบตวงปริมาตร

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัดที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุรังนก แบบ Rotary Superbloc #เครื่องบรรจุรังนก

Read more