เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไก่ดำ มหากิจ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว แบบ Indexing Table 1 หัว โดยเครื่องนี้สามารถขันเกียวได้ในความเร็ว 30 ขวด/นาที #เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว

Read more

เครื่องบรรจุน้ำปลา ระบบ Gravity แบบ Rotary Supper Bloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำปลา ระบบ Gravity แบบ Rotary Supper Bloc สามารถวิ่งได้ในอัตราความเร็ว 150 ขวด / นาที #เครื่องบรรจุน้ำปลา

Read more

เครื่องบรรจุ / คัดฝา - ปิดฝากดน้ำดื่ม

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ เครื่องบรรจุ / คัดฝา - ปิดฝากดน้ำดื่ม ทที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุ / คัดฝา - ปิดฝากดน้ำดื่ม แบบแถวตรงอัติโนมัติ 8 หัว โดยเครื่องชุดนี้สามารถทำการล้าง / บรรจุ / คัดฝา / ปิดฝากด ได้ในอัตราความเร็ว 20 ถัง / นาที #เครื่องบรรจุ / คัดฝา - ปิดฝากดน้ำดื่ม

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ระบบ Gravity แบบ SuperBloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ทิพย์นที (2005) จำกัด ทที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ระบบ Gravity แบบ Super Bloc โดยเครื่องชุดนี้ สามารถทำการ ล้าง / บรรจุ / คัดฝา - ปิดฝา ได้ในอัตราความเร็ว 150 ขวด / นาที #เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ระบบ Gravity แบบ SuperBloc

Read more