เครื่องล้างภายในขวดและภายนอกขวดด้วยน้ำร้อน พร้อมเครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ห้างขายยาตราเจ็ดดาว จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวดและภายนอกขวดด้วยน้ำร้อน แบบ Rotary 24 หัว พร้อมเครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป ระบบ Indexing Table บรรจุระบบลูกสูบตวงปริมาตร 6 หัว และเครื่องคัดฝารีดเกลียว 2 หัว #เครื่องล้างภายในขวดและภายนอกขวดด้วยน้ำร้อน

Read more

เครื่องคัดฝา-ปิดฝา (ฝา Lid และฝาขันเกลียว)

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องคัดฝา-ปิดฝา (ฝา Lid และฝาขันเกลียว) แบบ Indexing Table 2 หัว พร้อมการ์ด Poly Carbonate 8 มม. ปิด 4 ด้าน (Safety Door) #เครื่องคัดฝา-ปิดฝา

Read more

เครื่องปิดฝาขันเกลียวแบบโรตารี่ 4 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องปิดฝาขันเกลียวแบบโรตารี่ 4 หัว

โดยเครื่องชุดนี้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับไลน์การผลิตของลูกค้าได้ทันที #เครื่องปิดฝา

Read more

เครื่องส่งฝา พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท บีพี คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องส่งฝาน้ำมันเครื่องคาสตรอล พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

โดยเครื่องชุดนี้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับไลน์

Read more