เครื่องปิดฝาอลูมิเนียมรีดเกลียว ระบบกึ่งอัตโนมัติ

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เอสเอสบีเอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องปิดฝาอลูมิเนียมรีด

Read more

ส่งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลี GSD ระบบ GRIVITY VACUUM แบบ ROTARY

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสม

Read more

เครื่องสวมฟิล์ม

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องสวมฟิล์ม ซึ่งได้

Read more

ส่งเครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยน้ำร้อน แบบแถวตรงอัตโนมัติ (INLINE)

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดภายใน

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing (Cup Water Filling Machine type Indexing

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ทำบุญ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing

Read more