เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยระบบน้ำ 20 หัว พร้อมถังพักน้ำ

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท สหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างทำความสะอาด

Read more

เครื่องบรรจุน้ำมันพืช ระบบลูกสูบตวงปริมาตร แบบแถวตรงอัตโนมัติ 8 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท น้ำมันพืชปทุม(เกสร) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำมันพืช ระบบลูก

Read more

เครื่องบรรจุน้ำมะพร้าวพร้อมชิ้นเนื้อ แบบ SUPERBLOC 24/18/24/8 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท โคลด์ เพรสเซอไรซ์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำมะพร้าวพร้อมชิ้น

Read more

เครื่องบรรจุเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ ระบบ GRAVITY VACUUM แบบ MONOBLOC 8/4

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท โอเค เฮิร์บ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มฟังก์ชันนัลดริงก์ ระบบ

Read more