เครื่องบรรจุกระป๋องแบบ Fullline ความเร็ว 500 กระป๋องต่อนาที

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ Loi Hein Company Ltd. ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุกระป๋องแบบ

Read more

เครื่องปิดฝาขวดพลาสติกขันเกลียวกึ่งอัตโนมัติ 1 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องปิดฝาขวดพลาสติกขัน

Read more

เครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมน้ําผลไม้อัดก๊าซ (Gems Drink) แบบแถวตรง อัตโนมัติ 12 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เจมส์ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมน้ําผลไม้

Read more

เครื่องบรรจุน้ำยาไซรัป ระบบลูกสูบตวงปริมาตร แบบกึ่งอัตโนมัติ 2 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท สหการโอสถ 1996 จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำยาไซรัป ระบบลูก

Read more

เครื่องปิดฝาอลูมิเนียมรีดเกลียว แบบกึ่งอัตโนมัติ 1 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไวต้าฟู้ด แฟคทอรี่ 1989 จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องปิดฝาอลูมิเนียมรีดเกลียว

Read more