เครื่องบรรจุเครื่องดื่มระบบ Gravity Vacuum แบบ Rotary Monobloc 40/16 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมโสม

Read more

เครื่องบรรจุโยเกิร์ตและชิ้นเนื้อผสมไซรัป แบบ INDEXING TABLE อัตโนมัติ 4 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยแดรี่ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุโยเกิร์ตและชิ้นเนื้อผสมไซรัป แบบ

Read more

เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ ระบบ Piston แบบ Rotary Super Monobloc 28/40/10 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท สยามราชบุรี อุตสาหกรรม จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำผลไม้ ระบบ

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่ม SUPERMONOBLOC RINSER FILLER CAPPER 28/36/10 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ LOI HEIN FOOD&BERVERAGES CO.,LTD. ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริหาร และสั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำดื่ม

Read more

เครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป แบบ INDEXING TABLE (Water Pills Syrup Filling

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท โมเดิร์นฟาร์มา จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป แบบ INDEXING TABLE

Read more