ส่งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลี GSD ระบบ GRIVITY VACUUM แบบ ROTARY

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสม

Read more

เครื่องสวมฟิล์ม

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องสวมฟิล์ม ซึ่งได้

Read more

ส่งเครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยน้ำร้อน แบบแถวตรงอัตโนมัติ (INLINE)

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจริญเภสัชแล็บ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดภายใน

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing (Cup Water Filling Machine type Indexing

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ทำบุญ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing

Read more

เครื่อง บรรจุโยเกิร์ต ระบบลูกสูบตวงปริมาตร แบบ INDEXING TABLE

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ PT Diamond Cold Storage Indonesia ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการ บริการและได้สั่งซื้อ เครื่อง

Read more