ส่งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มชูกำลัง ระบบ WEIGHT FILLER แบบ AUTOMATIC PASSET FILLER

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่ม

Read more

เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว แบบ INDEXING TABLE

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท      ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการ บริการและได้สั่งซื้อเครื่องปิดฝา

Read more

ส่งเครื่องบรรจุโยเกิร์ต ระบบ ลูกสูบตวงปริมาตรแบบ INDEXING TABLE

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุโยเกิร์ต ระบบ ลูกสูบตวง

Read more

เครื่องบรรจุน้ำยาล้างจาน ระบบลูกสูบตวงปริมาตรแบบ Rotary Monobloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท     เมกก้าคลีน โปรดักส์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำยาล้างจาน

Read more

ส่งเครื่อง บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบพระคุณทาง บริษัท บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำหวานเข้มข้น ด้วยระบบ

Read more