ส่งเครื่อง พร้อมติดตั้ง บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำดื่ม ระบบ GRAVITY แบบ SUPER MONOBLOC 24/24/8

Read more

ส่งเครื่องปิดฉลาก แถวตรง 1 ตำแหน่ง ที่บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด

ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบพระคุณทาง บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องปิดฉลาก แบบแถวตรง

Read more

ส่งเครื่อง พร้อมติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำถัง 6 หัว แบบแถวตรง ที่ LOIHEIN CO., LTD.

ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ให้ผลิตเครื่องบรรจุน้ำถัง แบบแถวตรงออกแบบด้วยระบบ SEMI AUTO ซึ่งได้ส่งมอบเครื่อง

Read more

ส่งเครื่องและติดตั้ง บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำสมุนไพรระบบ GRAVITY VACUUM SUPERMONOBLOC 36/36/12 หัว

Read more

บริษัท เจเอเอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำยาย้อมผมแบบ INDEXING TABLE

Read more