บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ เฮลธ์แคร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องปิดฝากดเจลหล่อลื่นแบบโรตารี่ 8 หัว พร้อมเครื่องลำเลียงฝา และเครื่องคัดฝา

Read more