เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ห้างขายยาตราเสือดาว จำกัดที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องล้างทำความสะอาดภายในขวดด้วยลมไฟฟ้าสถิต #เครื่องบรรจุส่วนผสมเครื่องดื่มชูกำลัง

Read more

เครื่องปิดฝาแบบ Rotary 4 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท MYANMAR DISTILLERY CO., LTD. ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องปิดฝาแบบ Rotary 4 หัวิ #เครื่องปิดฝาแบบขันเกลียว

Read more

เครื่องคัดฝา พร้อมหัวกดฝา

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ #เครื่องคัดฝากดฝา

Read more

เครื่องปิดฝา (ขันเกลียว) แบบ Indexing table

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท บอส ฟาร์มาแคร์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องปิดฝา (ขันเกลียว) แบบ Indexing table #เครื่องปิดฝา

Read more