เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว #เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว

Read more

เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัติโนมัติ 20 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ซีบี โคโคนัท จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัตโนมัติ #เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัตโนมัติ 20 หัว

Read more

เครื่องบรรจุน้ำตาลทรายขาว ระบบชั่งน้ำหนัก (Weight Filler) แบบ Indexing Table

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำตาลทรายขาว ระบบชั่งน้ำหนัก (Weight Filler) แบบ Indexing Table #เครื่องบรรจุน้ำตาลทรายขาว

Read more

เครื่องล้างภายในขวดด้วยลม + Ionized แบบแถวตรงอัตโนมัติ 6 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท อินแพคฟาร์มา จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวดด้วยลม + Ionized แบบแถวตรงอัตโนมัติ 6 หัว #เครื่องล้างภายในขวดด้วยลม

Read more