เครื่องบรรจุส่วนผสมเครื่องดื่มชูกำลัง ระบบ Weight Filler

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุส่วนผสมเครื่องดื่มชูกำลัง ระบบ Weight Filler #เครื่องบรรจุส่วนผสมเครื่องดื่มชูกำลัง

Read more

เครื่องปิดฝา (ขันเกลียว) กึ่งอัตโนมัติ

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เอ.เอ็น.บี ลาบอราตอรี่ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องปิดฝา แบบขันเกลียว กึ่งอัตโนมัติ #เครื่องปิดฝาแบบขันเกลียว

Read more

เครื่องปิดฝาอลูมิเนียมรีดเกลียวแบบกึ่งอัตโนมัติ 1 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.แมน.ฟาร์มาซูติคอล ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ #เครื่องปิดฝาอลูมิเนียม

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ทำบุญ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing (Cup Water Filling Machine type Indexing 2 heads ) ซึ่งจะช่วยเพิ่มกําลังการผลิต #เครื่องบรรจุน้ำดื่ม

Read more