เครื่องปิดฝาขันเกลียวแบบโรตารี่ 4 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องปิดฝาขันเกลียวแบบโรตารี่ 4 หัว

โดยเครื่องชุดนี้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับไลน์การผลิตของลูกค้าได้ทันที #เครื่องปิดฝา

Read more

เครื่องส่งฝา พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท บีพี คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องส่งฝาน้ำมันเครื่องคาสตรอล พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

โดยเครื่องชุดนี้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับไลน์

Read more

เครื่องส่งฝา พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท บีพี คาสตรอล ประเทศไทย จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องส่งฝาน้ำมันเครื่องคาสตรอล พร้อมชุดควบคุมการจ่ายฝา แบบอัตโนมัติ 1 เครื่อง

โดยเครื่องชุดนี้สามารถนำไปเชื่อมต่อกับไลน์การผลิตของลูกค้า

Read more

เครื่องล้างขวดด้วยลม 20 หัว พร้อม เครื่องบรรจุเครื่องดื่มคอลลาเจน 8 หัว

โดยเครื่องชุดนี้สามารถทำการล้างขวดแก้ว แบบ Ionize-Air พร้อมด้วยเครื่องบรรจุเครื่องดื่มคอลลาเจนแบบโรตารี่ 8 หัว ที่ขนาด 30 ml. ที่ความเร็ว 90 ขวด/นาที

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ Sky Nutraceuticals Sdn Bhd. ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างขวดด้วยลม 20 หัว

Read more