เครื่องบรรจุโยเกิร์ตกึ่งอัตโนมัติ

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุโยเกิร์ตกึ่งอัตโนมัติ ระบบ Weight Filler #เครื่องบรรจุโยเกิร์ตกึ่งอัตโนมัติ

Read more

เครื่องปิดฝากึ่งอัตโนมัติ แบบ พลาสติกขันเกลียว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ซันไรส์ แดรี่ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุโยเกิร์ตกึ่งอัตโนมัติ ระบบ Weight Filler #เครื่องบรรจุโยเกิร์ตกึ่งอัตโนมัติ

Read more

เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไก่ดำ มหากิจ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว แบบ Indexing Table 1 หัว โดยเครื่องนี้สามารถขันเกียวได้ในความเร็ว 30 ขวด/นาที #เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว

Read more

เครื่องบรรจุน้ำปลา ระบบ Gravity แบบ Rotary Supper Bloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำปลา ระบบ Gravity แบบ Rotary Supper Bloc สามารถวิ่งได้ในอัตราความเร็ว 150 ขวด / นาที #เครื่องบรรจุน้ำปลา

Read more