เครื่องบรรจุแชมพู ระบบลูกสูบตวงปริมาตร (Volumetic Piston)กึ่งอัตโนมัติ 1 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุแชมพู ระบบลูกสูบตวงปริมาตร (Volumetic Piston)กึ่งอัติโนมัติ 1 หัว #เครื่องบรรจุแชมพู

Read more

เครื่องปิดฉลากแบบแถวตรง

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด ทที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องปิดสลากแบบแถวตรง สำหรับขวดเเก้ว #เครื่องปิดสลากแบบแถวตรง

Read more

เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ไทยนครพัฒนา จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว #เครื่องล้างภายในขวด ภายนอกพร้อมระบบลม แบบ Rotary 40 หัว

Read more

เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัติโนมัติ 20 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท ซีบี โคโคนัท จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัตโนมัติ #เครื่องล้างภายในขวด น้ำแบบอัตโนมัติ 20 หัว

Read more