เครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป แบบ INDEXING TABLE (Water Pills Syrup Filling

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท โมเดิร์นฟาร์มา จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจและสั่งซื้อ เครื่องบรรจุยาน้ำไซรัป แบบ INDEXING TABLE

Read more

เครื่องบรรจุนม ระบบ Gravity Fill พร้อมปิดฝา แบบกึ่งอัตโนมัติ

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท แมรี่แอนแดรี่โปรดักส์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุนม ระบบ Gravity

Read more

ส่งเครื่องบรรจุขวดแก้ว สำหรับใส่ซอสพริก ระบบ High Vacuum แบบ Rotary Monobloc 16/8 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ไว้ใจในการบริการและสั่งซื้อเครื่องบรรจุขวดแก้ว สำหรับใส่ซอสพริก ด้วยระบบ

Read more

เครื่องบรรจุน้ำจิ้มปอเปี๊ยะ ระบบลูกสูบตวงปริมาตร CAM MECHANIC แบบ ROTARY

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำจิ้มปอเปี๊ยะ ระบบลูก

Read more

เครื่องบรรจุถุงน้ำมันพืชปิดฝา แบบกึ่งอัตโนมัติ ระบบ WEIGHT FILLER

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท น้ำมันพืชปทุม(เกสร) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการ และได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุถุงน้ำมันพืช

Read more