Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

     บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ สืบทอดประเพณีไทย แข่งขันเรือพาย โดย องค์การบริหารส่วนตําบลคลองสี่ เป็นผู้จัดกิจกรรม ประจำปี 2558

      บริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ มีความยินดีที่ได้ เข้าร่วมการแข่งขันเรือพาย ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่ทุกคนในชุมชน มีส่วนร่วมและให้ความสนใจ ช่วยสร้างความสามัคคีในชุมชน ซึ่งทางทีมงานกิจกรรมของ เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ได้เก็บรวบรวมภาพความประทับใจมาให้ชมกันครับ

         VDO เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ สืบทอดประเพณีไทย แข่งขันเรือพาย

on 9 พฤศจิกายน 2015
X

 
X