Social Care        |        News        |        Jobs        |        Agents        |        Suppliers       +662-929-4621    Thailand English Japan

           VDO เครื่องบรรจุยาหม่อง ลูกสูบตวงปริมาตร แบบกึ่งอัตโนมัติ 2 หัว

เครื่องบรรจุยาหม่อง ระบบลูกสูบตวงปริมาตร แบบกึ่งอัตโนมัติ 2 หัว

      ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบพระคุณทาง หมอธนูแพทย์แผนไทย ที่ให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องบรรจุยาหม่อง ระบบลูกสูบตวงปริมาตร แบบกึ่งอัตโนมัติ 2 หัว ทางบริษัทได้เตรียมจัดส่งให้แล้วครับ

X

 
X