ส่งเครื่อง บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบพระคุณทาง บริษัท บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจในการสั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำหวานเข้มข้น ด้วยระบบ

Read more

เครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมน้ําผลไม้อัดก๊าซ (Gems Drink) แบบแถวตรง อัตโนมัติ 12 หัว

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณ บริษัท เจมส์ฟู้ด แอนด์ ดริ้งค์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจ ในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมน้ําผลไม้อัดก๊าซ (Gems Drink) แบบแถวตรง อัตโนมัติ

Read more

ส่งเครื่องและติดตั้ง บริษัท ขายยาเพ็ญภาค จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำสมุนไพรระบบ GRAVITY VACUUM SUPERBLOC 36/36/12 หัว

Read more

เครื่องสวมฟิล์ม

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท นอร์ทอีส วอเตอร์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อ เครื่องสวมฟิล์ม ซึ่งได้พัฒนาให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า

Read more

เครื่องบรรจุน้ำยาล้างจาน ระบบลูกสูบตวงปริมาตรแบบ Monobloc

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท     เมกก้าคลีน โปรดักส์ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำยาล้างจาน ระบบลูกสูบตวงปริมาตรแบบ Monobloc 24/6 หัว

Read more

ส่งเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลี GSD ระบบ GRIVITY VACUUM แบบ ROTARY

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจริญสุขเภสัช ฮุ่นชิว จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการและได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุเครื่องดื่มผสมโสมเกาหลี GSD ระบบ GRIVITY VACUUM แบบ

Read more

เครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing (Cup Water Filling Machine type Indexing 2 heads )

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท ทำบุญ จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำดื่มลงถ้วย แบบ Indexing (Cup Water Filling Machine type Indexing 2 heads ) ซึ่งจะช่วยเพิ่มกําลังการผลิต

Read more

เครื่องบรรจุน้ำจิ้มปอเปี๊ยะ ระบบลูกสูบตวงปริมาตร CAM MECHANIC แบบ ROTARY

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการบริการ และได้สั่งซื้อเครื่องบรรจุน้ำจิ้มปอเปี๊ยะ ระบบลูกสูบ

Read more

เครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว แบบ INDEXING TABLE

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท      ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความไว้วางใจในการ บริการและได้สั่งซื้อเครื่องปิดฝาพลาสติกขันเกลียว แบบ INDEXING TABLE ซึ่งได้พัฒนาให้

Read more

บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ ขอขอบคุณลูกค้า บริษัท เอสแอนด์พีซินดิเคท จำกัด ที่ให้การสนับสนุนในการสั่งซื้อ เครื่องบรรจุน้ำเชื่อม น้ำกะทิ ระบบลูกสูบตวงปริมาตร 4 หัว แบบแถวตรงอัตโนมัติ

Read more

ส่งเครื่องบรรจุขวดแก้ว สำหรับใส่ซอสพริก ระบบ High Vacuum แบบ Monobloc 16/8

เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ขอขอบคุณ บริษัท เจเอพี กรุ๊ป จำกัด ที่ได้ไว้ใจในการบริการและสั่งซื้อเครื่องบรรจุขวดแก้ว สำหรับใส่ซอสพริก ด้วยระบบ High Vacuum แบบ Monobloc 16/8 หัว

Read more

ส่งเครื่อง พร้อมติดตั้ง เครื่องบรรจุน้ำถัง 6 หัว แบบแถวตรง ที่ LOIHEIN CO., LTD.

ทางบริษัท เดลแมกซ์แมชินเนอรี่ จำกัด ได้รับความไว้วางใจ ให้ผลิตเครื่องบรรจุน้ำถัง แบบแถวตรง ออกแบบด้วยระบบ SEMI AUTO ซึ่งได้ส่งมอบเครื่อง และดำเนินการติดตั้งที่ Loi Hein Company ที่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

Read more